Plezier in
samenwerken

Ons onderwijs

De Kopermolen zet de basisbehoeftes van ieder kind voorop. Voor de leerlingen wordt passend onderwijs op maat geboden. Zo ontwikkelen zij zich in een veilige omgeving tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon. Het onderwijs is, net als de maatschappij, voortdurend in beweging.

238
Vrouw

Onze manier

Wij bieden als school, onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Onze klassen bestaan uit groepen kinderen van dezelfde leeftijd. Ze leren de lesstof zo samen met leeftijdsgenoten. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige mensen.

Doel gericht leren

Aan het begin van de les wordt aandacht besteed aan de leerdoelen, zodat de leerlingen goed weten wat ze die dag gaan leren (kennis en vaardigheden) en waar dit voor dient. De leerdoelen worden begrijpelijk verwoord en krijgen een leesbare plaats in de klas. Op deze manier kunnen de leerlingen ieder moment terugkijken naar het doel van de les. Zo kunnen zij doelgericht werken en kan er feedback gegeven worden. De doelen worden zowel op klasniveau als op leerlingniveau geëvalueerd.

Coöperatief leren

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij leerlingen in heterogene tweetallen of groepjes werken. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Op deze manier helpen ze elkaar en wordt samen naar een oplossing gezocht.

Veilig Klimaat

Een kind leert als het zich veilig voelt, waarbij de relatie met de leerkracht belangrijk is. De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie en laat duidelijk zien hoe je met elkaar omgaat. Hierbij hanteren we duidelijke afspraken.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren spoort leerlingen aan de wereld om zich heen te ontdekken en te onderzoeken. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en deze nieuwsgierigheid is een van de uitgangspunten van onderzoekend leren. Met onderzoekend leren worden de leerlingen uitgedaagd en aangemoedigd om vragen te stellen over wat ze zien in de wereld om hen heen binnen verschillende thema's.

Het doel van onderzoekend leren is om de leerling zelf verbindingen te laten maken tussen de kennis die hij al heeft, de ervaringen die de leerling opdoet en de nieuwe informatie of vaardigheid die wordt verworven. Met onderzoekend leren ligt de focus op het samenwerken in groepen en te komen tot denken en handelen. Door onderzoekend leren oefent de leerling in het nemen van initiatieven en het maken en uitvoeren van plannen.

Leren door
denken en doen!

gogoanime