Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen actief meedenken door lid te worden van de de medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van leerlingen, personeel en ouders en houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit zes leden waaronder drie ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is in te zien op onze school.

De MR komt dit schooljaar zeven keer samen om te vergaderen.                         

Vergaderdata voor het schooljaar 2023-2024:
12 september 2023, 31 oktober 2023, 12 december 2023, 6 februari 2024, 26 maart 2024, 14 mei 2024 en 2 juli 2024.

 

Leden van de MR

Voorzitter:
Robin van Loo (ouder)

Leden:
Femke Boersma-Holvoet (ouder)
Marlies Hagen-te Boekhorst (ouder) 
Elise Koopman (leerkracht)
Kim Lichtenberg (intern begeleider & leerkracht)                  Nynke Haven (leerkracht)

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@dekopermolen.skbg.nl 

 

Jaarverslag

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Hieronder staan het jaarverslag van het afgelopen schooljaar. 

Jaarverslag 2022-2023

MR 2023 2024