Medezeggenschapsraad

Ouders en verzorgers kunnen actief meedenken door lid te worden van de de medezeggenschapsraad (MR). De MR behartigt de belangen van leerlingen, personeel en ouders en houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit zes leden waaronder drie ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Het is allemaal vastgelegd in het MR-reglement dat is in te zien op onze school.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen.                         

Vergaderdata voor het schooljaar 2020-2021:

15 september 2020
27 oktober 2020
15 december 2020
2 februari  2021
23 maart  2021
11 mei  2021
6 juni  2021

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Leden van de MR

Voorzitter:
Robin van Loo (ouder)

Leden:
Femke Holvoet-Boersema (ouder)
Marlies Hagen-te Broekhorst (ouder) 
Gertrud Harmsen (leerkracht)
Elise Koopman (leerkracht)
Cindy van Koningsveld (intern begeleider) 

Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@dekopermolen.skbg.nl 

Jaarverslag

De MR van onze school komt meerdere malen per jaar bij elkaar voor een openbare vergadering. Deze vergadering kun je gewoon bijwonen. Hieronder staan de jaarverslagen van de MR.

Jaarverslag 2018-2019

Jaarverslag 2019-2020

gogoanime