Peuterspeelzaal

Klarenbeek

Binnen het gebouw van De Kopermolen wordt de Peuterspeelzaal verzorgd door
Peuteropvang Klarenbeek.

Peuteropvang Klarenbeek is een kleinschalige Peuteropvang. Ons doel is om kinderen vanaf 2 jaar op te vangen en te begeleiden zodat ze met veel vertrouwen, zelfstandigheid en kennis over kunnen gaan naar de basisschool.

Elke 6 tot 8 weken werken we aan een thema. Natuurlijk zijn er de ‘vaste’ thema’s als herfst, sinterklaas en zomer maar ook thema’s als verkeer, ziekte en groenten/fruit komen langs. Kinderen leren op hun eigen niveau veel over het onderwerp. Ondertussen wordt er ook op een speelse manier aandacht gegeven aan basiskennis en vaardigheden als tellen, knippen, vormen en luisteren. In een veilige, bekende omgeving worden de kinderen uitgedaagd om steeds meer van zichzelf te vragen zodat ze zelfstandiger worden en zich langzaamaan voorbereiden op de schooljaren.

We werken met een hecht team om de best mogelijke situatie te creëren voor de kinderen. We maken gebruik van een vast ochtendprogramma. Hierin is ruimte voor kringgesprek, werkboekjes, liedjes, binnen- en buitenactiviteiten en vrij spel. U zult merken dat in het begin het programma nog een beetje moeilijk kan zijn. Kinderen worden daarbij goed begeleid door de leidsters en na een aantal weken tot maanden wordt iets wat eerst moeilijk was steeds makkelijker en gewoner. Kinderen krijgen hierdoor veel zelfvertrouwen en kunnen zo elke keer zichzelf verder ontwikkelen.
Ons doel is dan ook om kinderen, binnen het vertrouwde dagprogramma, steeds activiteiten en opdrachten aan te bieden die passen bij hun eigen niveau zodat we samen telkens de uitdaging opzoeken.

Naast de schoolvaardigheden wordt er ook aandacht besteed aan de sociale vaardigheden van de kinderen. Kinderen worden op verschillende momenten gestimuleerd om alleen, samen, of in groepsverband opdrachten te doen. Hierin worden ze natuurlijk ook begeleid als dit nog lastig is. Oudere kinderen worden gestimuleerd om de jongere of kinderen die nieuw in de groep zijn, te helpen bij opdrachten. Ook is er aandacht voor omgangsnormen en schoolregels. Op deze manier raken kinderen gewend aan het functioneren in groepen en de omgang met andere volwassenen dan hun eigen ouders.

Naast dat Peuteropvang Klarenbeek een heel leerzame ochtend wil aanbieden is het vooral voor de kinderen ook heel gezellig! Het is een ochtend met allemaal leeftijdsgenootjes waarmee je samen mag spelen, zingen en leren om vol met verhalen thuis terug te komen.

Contact

Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinderopvangklarenbeek.nl 
Voor vragen of het plannen van een kennismaking kunt u contact opnemen met Gerscha Gerritse of Linda de Vries via 055-3011991 of po.klarenbeek@kinderopvangklarenbeek.nl