Klachtenregeling

Onze klachtenregeling is bedoeld om ouders, leerlingen en medewerkers te garanderen dat een klacht goed afgehandeld wordt. De aard van de klacht kan erg uiteenlopen. Het kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding of beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, intimidatie, machtsmisbruik, discriminatie, agressie en pesten. Neem bij klachten of vragen over de procedure gerust contact met ons op.

Contact

We gaan er altijd eerst van uit dat klachten binnen de school opgelost kunnen worden door samen in gesprek te gaan. Als dat niets oplost, dan kan de directeur erbij betrokken worden. Als dit niet werkt, kan er doorverwezen worden naar het contact- of de vertrouwenspersoon.

Bekijk de klachtenregeling van SKBG voor meer informatie.

Klachtenregeling SKBG

Ouders Klachtenregeling Klachtenformulier