Documentatie

Hieronder vind je diverse documenten met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kun je nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hieronder om de schoolgids te downloaden en te bekijken.

Download schoolgids

Schoolondersteuningsplan

In een zogenaamd schoolondersteuningsplan is te lezen hoe de zorg aan leerlingen georganiseerd is. De zorg wordt in vier ringen ingedeeld en beschreven: standaardzorg, ondersteuning, speciale zorg en (een verwijzing naar) speciaal onderwijs. Klik hieronder om het plan te downloaden.

Download schoolondersteuningsplan

Beleid toelating/verwijdering

In dit document wordt het beleid toegelicht rondom aanname en weigering/schorsing en verwijdering. Daarnaast is het stappenplan uitgezet conform de afspraken die er zijn binnen het SKBG-verband.

Download beleid toelating/verwijdering

Gedragsprotocol

Op onze basisschool is geen plaats voor agressief gedrag, discriminatie of diefstal. We verwachten van iedereen op onze school dat hij of zij respect heeft voor de ander en diens eigendommen. We gaan tevens zorgvuldig en verantwoord om met de omgeving van de school. Lees er meer over in ons gedragsprotocol hieronder.

Download gedragsprotocol

gogoanime