Ondersteuning voor de ouder

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een Ondersteuningsteamoverleg vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden altijd uitgenodigd. Als school staan we in contact met de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het samenwerkingsverband en dus het ondersteuningsteam van diverse scholen. 

Ouders Ondersteuning Voor De Ouder (1)
Ouders Interne Begeleiders (1)

Oudercontacten

Ouders en verzorgers hebben een bijzondere plek binnen De Kopermolen. Zij vertrouwen een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kind aan ons als school toe. De betrokkenheid en de hulp van ouders is voor De Kopermolen belangrijk. Tijdens het schooljaar zijn er een aantal gesprekken, maar heb je vragen dan kun je altijd contact opnemen met de leerkracht van jouw kind. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ‘ouder, kind en school’. 

Jaarkalender

Hier zijn overzichtelijk de data van schoolvakanties, nationale feestdagen, studiedagen en de eerste schooldag te bekijken. Daarnaast maken we hier ook melding van vergaderingen, controles, ouderavonden, religieuze feestdagen, open dagen en andere bijzondere activiteiten.

Bekijk de kalender

Ouderraad

De ouderraad helpt de gang van zaken op school te bevorderen door ouders voor de school te interesseren en erbij te betrekken. Ze bereidt het schoolreisje, feesten en andere activiteiten voor of helpt bij de voorbereiding en/of uitvoering. U begrijpt dat vele activiteiten kosten met zich meebrengen, die niet door de overheid worden vergoed. Daarom doen we een beroep op de ouders in de kosten bij te dragen door een vrijwillige ouderbijdrage.

Meer over de oudervereniging

gogoanime