Ouderraad

Onze Ouderraad zet zich enthousiast in voor activiteiten op De Kopermolen.
Sinds jaar en dag kent De Kopermolen een Ouderraad (OR). De Ouderraad heeft als taak de activiteiten op school te ondersteunen en ouders te betrekken bij en te interesseren voor activiteiten op school. 

44
Vrouw (wit)

Activiteiten

De ouderraad bestaat uit ouders en vertegenwoordigt de ouders in contacten met de medezeggenschapsraad en schoolteam. Ze bereidt in samenwerking met leerkrachten het schoolreisje, feesten en andere activiteiten voor of helpt bij de voorbereiding en/of uitvoering. U begrijpt dat vele activiteiten kosten met zich meebrengen, die niet door de overheid worden vergoed. 
Daarom doen we een beroep op ouders in de kosten bij te dragen door een vrijwillige ouderbijdrage.

De Ouderraad

Voorzitter: Arjan Maalderink

Penningmeester: Mascha Nooteboom-Klomp

Secretaris: Monique Weijenberg

Leden: Mandy Plante, Claire de Haan, Heske Bezem, Marjolein Roodink, Heidi Willemsen, Marjoke ter Laak, Jessica Schoterman, Annelies Stufken, Yvonne Veenhuis, Nouchka van Domburg, Mariska Janssen en Netty Esselink.

gogoanime